Planerade kullar

Ev. planeras en kull cornish rex framåt hösten/vintern-2019