Planerade kullar


Ev. planeras en sphynx-kull och en cornish rex-kull till hösten-2020. Mer info kommer!