Fodervärd

Att vara fodervärd kan vid första anblick verka som ett enkelt sätt att få en gratis och/eller billigare katt men i själva verket krävs det ett gediget samarbete uppfödare/fodervärd emellan och ett stort ansvar från fodervärdens sida. Ett genuint egenintresse av avelarbete från fodervärdens sida är en grundförutsättning.

Kortfattat står fodervärden för allting som rör kattens dagliga skötsel såsom mat, kattsand, leksaker och dyl, medans uppfödare står för allt som rör avel såsom avelsförsäkringar osv. Under tiden som katten ägs av uppfödaren så tas ett antal kullar efter katten - hur många och i vilken omfattning beror på kön på katten och hur avtalet ser ut. I regel föds kullar och katthonor tas emot i fodervärdens hem. Efter avtalat kontrakt (antal parningar/kullar uppnåtts) övergår katten helt i fodervärdens ägo. 

Jag skriver alltid fodervärdavtal och är noga med att man har ett gott samarbete från båda sidor - kontakta mig gärna om ni är intresserade av att vara fodervärd och/eller vill ha mer information!