Allergi

Många kattallergiker frågar sig huruvida Cornish Rex och Sphynx är mer allergivänliga än andra kattraser?

Svaret är väldigt individuellt; framförallt beror det på vilken typ av allergi man har - ofta är det inte pälsen man är allergisk mot utan saliven, pälsoljan eller kvalster som alla katter har oavsett ras. Det finns tyvärr inga garantier för att man kommer att tåla sitt nya husdjur men ett bra test är att besöka en uppfödare med kattrasen man ifråga är intresserad av och att man sedan får låna hem t ex en filt som katterna haft kontakt med som man sover med ett par dagar för att se om man får en eventuell reaktion. 

Vid intresse tar jag gärna emot besök och tillhandahåller filt som varit i kontakt med katterna utan kostnad.